Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard

Huifbedopleiding II

De opleiding begon in mei in 2008 en in april 2009 was de diplomering.

Koetsiersbewijs tweespan.

We kregen les van Arend-Jan Hammink in het PTC+ in Barneveld. In een paar dagen tijd werd ons het Achebach systeem geleerd en het rijden in het verkeer.

Maandag 19 mei: Oefenen met mentoestel en optuigen van de paarden.
Zaterdag 24 mei: Eerst oefenen op het mentoestel en dan de paarden inspannen voor een rit door Barneveld. Het is even wennen twee paarden (Zwingly en Ben Hur).
ktsbwys2Zaterdag 31 mei: Even oefenen op het mentoestel en dan de paarden inspannen voor een rit. Dit keer Quizy en Dyakon; een mooi koppel waar ook wel een tweespanwedstrijden mee gereden wordt. tijdens de rit oefenden we veel keerwendingen.
Zaterdag 7 juni: Om het sturen goed onder de knie te krijgen, hebben we vandaag op de wei geoefend. Met kegeltjes was er een slaloom, een flauwe bocht en een straatje gemaakt.
Vrijdag 13 juni: Door de woonwijk van Barneveld gereden en tijdens de rit de nodige keerwendingen geoefend en rijden met ëën hand rijden.
Zaterdag 21 juni: De laatste oefendag, waarbij we door de woonwijk van Barneveld reden.
Vrijdag 27 juni: Examendag! Met de theorie had ik geen fouten. Tijdens het rijden dacht ik dat ik gezakt was door een ingreep van de examinator, toen ze besloten te schrikken van een vorkheftruck net voor een rotonde. Maar het was een reflex van hem, want ik had goed gereageerd. Op het examenformuliers stond: paarden goed onder controle bij wegspringen. Ik ben geslaagd! Onze examinator was dhr. R.B. Robbers.

Huifbedrijden de Verdieping

Deze vonden plaats op de maandag-avonden in het PTC+ in Barneveld. Daarnaast hadden we nog praktijkdagen en moesten we stage lopen bij Manege Zonder Drempels in Bennekom en bij Manege De Huif in Heel.

15 september: rijden met vier leidsels in Bennekom van Piet Verwijlen en Arend-Jan Hammink: Op deze eerste cursusdag reden we met twee huifbedden om het vierleidsel rijden beter onder de knie te krijgen. Er werd vooral gekeken wat de beste manier is om de leidsels vast te houden.

22 september: rijden met vier leidsels in Bennekom van Piet Verwijlen: Net als vorige week oefenden we het vierleidsel rijden.

29 september: dierfysiotherapie (beweging van het paard) van Guy Blom: De les gin over het paard in stap. We leerden te kijken hoe een paard zich beweegt: wat voor stap heeft hij; beweging van de wervelkolom; welke spieren bewegen op de rug, of juist niet enz. aan de hand van filmpjes, die gemaakt waren op manege De Huif konden we goed zien dat het ene paard iets meer beweging in de rug, bekken en schoft heeft dan de ander. Ook kon je goed zien wat die beweging doet met de cliënt die erop ligt. Na dit theorie gedeelte gingen we een aantal paarden beoordelen in de binnenbak. Je leert op een andere manier naar je paard kijken.

6 oktober: zintuigelijke waarnemeing door Klaske Hoogstra: Sensomotorische integratie ofwel de samenwerking tussen waarnemen en bewegen. Het was een interessante les over zintuigprikkels, het tactiele systeem (voelen), het vestibulaire systeem (evenwichtsorgaan) en de onder-/overgevoeligheid ervan.

13 oktober: communicatie met ouders/cliënten door Hans van Ee: Het ging er vandaag vooral om dat communiceren met mensen met een ernstige verstandelijke handicap zeer moeilijk is. Omdat een hoop van die mensen niet kunnen praten of aan kunnen wijzen wat ze bedoelen, hebben ze een andere manier gevonden om te communiceren. Als je iemand dagelijks ziet, zoals ouders en begeleiders, weet je ujit de kleinste gebaren/geluiden wat er bedoelt wordt.

20 oktober: communicatie met ouders/cliënten door Hans van Ee: Communiceren door middel van aanraking. Hoe raak je aan en wat veroorzaakt aanraking. Na een stukje theorie, moesten we elkaar op een bepaalde manier aanraken (hand vasthouden en hand op iemans schouder leggen). Ook moesten we loopopdrachten doen, waarvan de een de ogen gesloten houdt.

27 oktober: rouwverwerking van Ds. Huib Waardenburg in samenspraak met Els van Lier: Dood en rouw. Wat kan ik tegenkomen en hoe moet ik reageren. Wat zijn de aandachtspunten rondom een overlijden. Een leerzame avond.

Beroeps Praktijk Vorming

3 november: huifbedrijden & veiligheid in Heel; protocol bij ernstige gebeurtenissen (BOPZ reglement) en steunpunt nazorg bij SBH: Deze avond kregen we uitleg over de BOPZ (Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

13 januari: praktijkdag zorginstelling in overleg met SBH: Deze dag heb ik een dagje meegelopen bij Stichting Dienstencentrum Zuidwester in Oud-Beijerland. Het is leuk eens te zien hoe een dag daar verloopt (hierover moesten we een verslag maken).

Medische onderwerpen door een arts, verpleegster, fystiotherapeut

10 februari: Medical conference in Heel over verschillende onderwerpen (zuurstof, sondevoeding, epilepsie tijdens rijden, longproblemen etc.) onder leiding van instellingsarts Jula-Louise Vadár van St. Daelzicht en fysiotherapeut Eric Kessels: Deze avond kregen we uitleg over spasmene en decubitus (doorligplekken) etc.; wat is het, hoe komt het en hoe kun je deze rijden op het huifbed en/of waneer niet.

diploma221 maart theorie- en praktijkexamen in Heel: Ik was behoorlijk zenuwachtig (gaat vanzelf, doe je niets aan). Om half twaalf moesten we aanwezig zijn voor de praktijkexamen. Ik moest iemand rijden met hypertonie. Eerst moest ik aan Johan Roelofsen uitleggen hoe ik degen het best op het huifbed zou leggen en vervolgens moest ik een van de mede examencandidaten rijden. Na de pauze moest de theorie-examen nog gedaan worden. Pfffff, dat viel niet mee. Nu is het afwachten en hopen dat ik geslaagd ben...

3 april Diplomering door SBH en CDB: GESLAAGD!!

© 2024 www.huifbedrijden.hoekschewaard.nl disclaimer anbi-basisgegevens links