Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard

Opleiding tot huifbedrijder.

Tot voor kort bestond Stichting Bevordering Huifbedrijden (SBH). Zij zorgden er onder ander voor dat huifbedrijders in samenwerking met Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld (CDB) een gedegen opleiding kregen.

Per 2016 is de SBH gestopt. Het bestuur heeft zich de laatste jaren ingespannen om de belangrijkste activiteiten van de SBH te borgen, ervan uitgaande dat een zelfstandige SBH, zonder eigen inkomsten, geen toekomst perspectief heeft.
De SBH heeft de afgelopen jaren prettig samengewerkt met de FPG, met het oog op een toekomstige integratie. De ontwikkelingen binnen de FPG hebben er echter toe geleidt dat het convenant om te komen tot een verdere integratie uiteindelijk is ontbonden. Er zijn constructieve gesprekken gevoerd door het bestuur van de SBH en KNHS. De wens om de opleiding tot huifbedrijder onder te brengen in de opleidinsstructuur van de KNHS is niet gerealiseerd, maar zou in de toekomst alsnog tot de mogelijkheden kunnen horen
Eind 2018 is de FPG begonnen met het geven van een korte opleiding tot huifbedrijder.

Onze stichting rijdt ook met een gediplomeerde huifbedrijder. Ze is er een van de tweede lichting die de opleiding gevolgd heeft bij de SBH. Wegens verzoek van de cursisten om meer diepgang en het tweespankoetsiersbewijs, is er een vervolg-opleiding gestart. Het best van de beide opleiding was samengevoegd tot een opleiding.

© 2024 www.huifbedrijden.hoekschewaard.nl disclaimer anbi-basisgegevens links