Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard

ANBI-Basisgegevens.

Naam: Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard
anbilogoKvK-nummer: 23092569
ANBI-nummer: 56369
RSIN (fiscaal nummer): 8147.29.721

Adres: p/a Nieuwestraat 5, 3291 AN, Strijen

Bankgegevens: NL76RABO0351195432.

Bestuur:
Voorzitter: Paul van der Heijden
Secretaris: Ronald Buist
Penningmeester: Bas den Ouden
Algemeen bestuurslid en huifbedrijder: Adriana Buist- van Alphen

Beleidsplan:
Het beleidsplan omvat het zorgen voor de financiële en praktische middelen om het huifbedrijden mogelijk te maken.

Beloningsbeleid:
De stichting werkt met vrijwilligers, die desgewenst een kilometervergoeding kunnen krijgen. De huifbedrijdster ontvangt een (studie-) vergoeding per verreden rit.

Doelstelling:
De doelstelling is het bieden van huifbedrijden voor met name meervoudig complex gehandicapten jongeren en volwassenen.

Verslag van de activiteiten:
De stichting is opgericht in 1999 en gestart met de aanschaf van een huifbed en de training van een tweetal paarden; op dit moment vinden tussen de 20 en 25 ritten per maand plaats, voor een groep van circa 50 cliënten van diverse zorginstellingen in de Hoeksche Waard en omgeving. Het huifbed is in de voorbije jaren verbeterd en voorzien van een tillift. Het huifbed wordt sinds enkele jaren bestuurd door een gediplomeerde huifbedrijdster, die is opgeleid volgens de richtlijnen van de overkoepelende organisatie, de SBH. Eind 2014 zijn de huidige paarden met pensioen gegaan en rijden we met twee nieuwe. Door omstandigheden in 2015 hebben wij in 2016 een nieuw paard aangeschaft en getraind. Naast vrijwilligers die assisteren bij het huifbedrijden, beschikt de stichting over vrijwilligers die de paarden in conditie houden door het rijden onder zadel en voor de wagen.

Financiële verantwoording:
Jaarlijks wordt een verslag opgesteld, dat op verzoek kan worden toegezonden. Globaal bestaan de jaarlijkse kosten (€13.000) uit:
Stalling van de paarden (€255 per maand per paard): €6120
Verzorging paarden (o.a. hoefsmid en vee-arts): €2000
Uitvoering (o.a. vrijwilligers-km-vergoeding): €2400
Onderhoud van materiaal (o.a. huifbed, tuigage): €900
Overige kosten en verzekeringen: €1400

Jaarrekening 2022

huifbedrijden@hoekschewaard.nl

shhw
© 2024 www.huifbedrijden.hoekschewaard.nl disclaimer anbi-basisgegevens links