Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard

Geschiedenis van onze stichting.

Vele malen was het huifbedrijden al besproken op o.a. Het Molenschaer in Strijen en daardoor ook bij D.O.P. (Door Ontspanning Plezier). Uiteindelijk moest toch maar eens gekeken worden of er mogelijkheden zouden zijn om het huifbedrijden hier in de Hoeksche Waard te kunnen introduceren.

In het voorjaar van 1993 zijn Pauline van Roon (zie foto rechts) en Ina van der Werf (toen bestuurslid van D.O.P. en tot en met 2005 bij onze stichting) in Manege Zonder Drempels gaan kijken. Daar was op dat moment een groep van Het Molenschaerop werkweek. het was een feest! Ze hebben genoten van ieders plezier. Met name van de mensen die op het huifbed lagen. Nadat ze video opnames en foto's hadden gemaakt, zijn ze huiswaart gegaan. het wa seen lange reis en je realiseert dan ook dat het niet voor iedereen mogelijk is om te gaan huifbedrijden.
Enige tijd na dit bezoek zijn ze ook bij de Cruciushoeve in Heemstede geweest. Daar hebben ze met Dhr. Wezeman gesproken. Ze hebben daar veel informatie op gedaan en konden daarmee verder aan de slag. Het bestuur van D.O.P. had weer huiswerk.

huifbed1Enige tijd daarna is Pauline nog een keer naar Heemstede geweest met een handige man, om maten op te nemen en te kijken wat er verder mogelijk zou zijn. Dhr. Wezeman is ook een keer naar de Hoeksche Waard geweest om een lezing te houden over het huifbedrijden. De uitnodigingen werden door de S.P.D. verzonden en ook stelde de S.P.D. ruimte beschikbaar om hen te ontvangen. Het was een interessante avond en toen al was er hel wat belangstelling voor het huifbedrijden.

Ondanks veel belangstelling en enthousiasme van velen, vond het bestuur van D.O.P. dat het financieel onmogelijk was om het huifbedrijden in de Hoeksche Waard op te starten. Het leek of alle inspanning voor niets waren geweest.

Jaren heeft het huifbedrijden Pauline bezig gehouden, maar wat moet je in je eentje? Ze wist het niet en bleef goed rondkijken om te zien of er toch nog ergens een mogelijkheid was, maar kwam niet verder. Toen kwam Rinus de Haan (voormalig hoofd van Het Molenschaer). Hij was ook nog steeds enthousiast over het huifbedrijden en zei een contact op te nemen met Ad Wiesse van de ZuidWester, want misschien is er wel een mogelijkheid dat de ZW en Gemiva samen deze activiteit van de grond kunnen krijgen. Ze heeft toe een afspraak met Ad gemaakt en ook was enthousiast. Dit was voorjaar 1997. Eigenlijk was dit al een begin van de werkgroep.

huifbed1Toen de gesprekken goed op gang waren kreeg ze geheel onverwacht een telefoontje van een meneer, die in het eerste stadium van 1993 al het een en ander had gehoord van het huifbedrijden. Hij vroeg haar hoe het ermee was, want hij wist waarschijnlijk wel een sponsor. Ze heeft hem verteld, dat na al die jaren het jaren, het huifbedrijden weer een nieuw leven was ingeblazen. Deze meneer was Jaap Andeweg (zie foto links)van Platform Gehandicapten Oud-Beijerland en Lions Hoeksche Waard. Zijn verhaal over mogelijke sponsors klonk als muziek in de oren. Ad en Pauline hebben hem uitgenodigd voor een gesprek. dit was eigenlijk de eerste groei van de werkgroep. Na dit eerste interessante gesprek groeide de werkgroep al snel uit met afgevaardigde van Gemiva, D.O.P. en Lions Hoeksche Waard. Met zijn zessen zijn ze regelmatig bijeen geweest om alle mogelijkheden te bespreken en uiteindelijk waren ze zover, dat ze de grote stap zouden gaan maken naar het daadwerkelijke huifbedrijden en in september 1999 ging het huifbedrijden echt van start.

huifbed1Inmiddels hebben we een gediplomeerd huifbedrijder, die in 2007 een opleiding gevolgd heeft in Barneveld: Adriana Buist. In 2008 heeft zij de vervolgopleiding gedaan en heeft daar in 2009 haar diploma gehaald. In september 2008 heeft Adriana het huifbedrijden overgenomen van Pauline.

Na ruim elf jaar te hebben gereden bij Manege Flemming in Westmaas, zijn wij 12 september 2010 verhuisd naar pensionstal Het Hoeksche Hof in Numansdorp. Hier kunnen wij beter en meer rijden.

© 2024 www.huifbedrijden.hoekschewaard.nl disclaimer anbi-basisgegevens links