Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard

Wij hebben sponsors nodig!

lionsclubHuifbedrijden is een vrij kostbare aangelegenheid. De aanschaf van het huifbed, de paarden, de tillift en de materialen zijn grotendeels door de Lions Hoeksche Waard bekostigd en deels betaald uit giften. De actuele kosten worden slechts voor een deel gedekt door de gebruikersbijdragen. Het merendeel van de kosten dient te worden gefinancierd met giften en sponsorgelden.

Voor de exploitatie van het huifbedrijden in de komende jaren worden sponors gezocht, die langere tijd garant staan voor een sluitende exploitatie. De Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard gaat graag op een professionele manier in zee met sponsors. Sponsoring van de stichting is opvallend en uniek en levert een bijdrage aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen, een actueel thema in het bedrijfsleven.

Naast het financieel steunen van een langere tijd van het huifbed, kunt u ons ook steunen bij de aanschaf van allerlei materialen:
Onderhoud huifbed, tillift en tuig;
Of:
Voor de paarden: voer, stalling en nieuwe ijzers;
Voor de cliënten: een huifbedrit.

Bijdragen, groot of klein zijn altijd welkom, maar beter zou zijn als u lid wordt van onze Club-van-100.

NL76RABO0351195432 o.v.v. Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard.
Wij hebben een ANBI-status bij de belastingdienst, zodat uw aangiften als aftrekposten kunnen dienen.

© 2024 www.huifbedrijden.hoekschewaard.nl disclaimer anbi-basisgegevens links